Movie Tickets and Showtimes

SAMRAT PRITHVIRAJ

Samrat Prithviraj
(NR) 2 hr, 15 min.

Action, Drama, History (2022)

Director: Chandra Prakash Dwivedi

Writer: Chandra Prakash Dwivedi

Stars: Akshay Kumar, Manushi Chhillar, Sanjay Dutt

MOVIE THEATERS NEAR ME ⇨