Movie Facts & Info | Brought to you by Movie Tickets
and
Showtimes

NE ZHA

Ne Zha

Ne Zha
(NR) 1 h, 50 min.

Animation, Fantasy, Thriller 2019 (China)

Nezha zhi motong jiangshi (original title)

Director: Yu Yang (as Jiaozi)

Writers: Yu Yang (as Jiaozi), Yunyun Wei (story)

Stars: Yanting Lu, Joseph, Mo Han


Theaters & Cinemas
All Rights Reserved, 2019 | Movie Tickets and Showtimes | 231 Government Ave S #9059, Hickory, NC 28603
Movie Tickets and Showtimes

NE ZHA

Ne Zha

Ne Zha
(NR) 1 h, 50 min.

Animation, Fantasy, Thriller 2019 (China)

Nezha zhi motong jiangshi (original title)

Director: Yu Yang (as Jiaozi)

Writers: Yu Yang (as Jiaozi), Yunyun Wei (story)

Stars: Yanting Lu, Joseph, Mo Han

MOVIE THEATERS NEAR ME ⇨
WATCH MOVIE TRAILERS ⇨